آشنایی با ) XML قسمت سوم )

یک حالت ساده از خواننده های فایلهای XML در .Net همین XMLTextReader است.

این راننده (Driver) فقط رو به جلو حرکت میکند وهرچی در سر راهش باشد در حافظه اش ذخیره میکند.و مهمترین قسمت اینکه از DTD و XMLSchema نیز پشتیبانی نمیکند.و این برای شروع کار ما که با این دو نوع آشنا نیستیم بسیار مناسب است.

 

Imports System.Xml

 

Dim Reader as XmlTextReader

Reader = New XmlTextReader("Data\Setting.Xml")'فایل مورد نظر

   Do Until Reader.EOF'در صورت به اتمام رسیدن فایل حلقه متوقف میشود

      Reader.Read()'خواندن تگ بعدی

      MsgBox(">---")

      MsgBox("Depth: " & Reader.Depth)

                       'مقدار فرو رفتگی یک تگ داخل تگهای بالای خودش

      MsgBox("LocalName: " & Reader.LocalName)

                       'خواندن اسم تگ <Book> localName is Book

      MsgBox("Attribute: " & Reader.ReadAttributeValue)

                       'مقدار خاصیت قرار داده شده

      MsgBox("Value: " & Reader.Value)

                       'محتوای داخلی تگ

      MsgBox("---<")

   Loop

 

همینطور که میبینید بسیار ساده میشه از این Object استفاده کرد. شمامیتونید به راحتی فایل XML خود رو باز کرده و اون رو به ترتیب بخونید.

 

*همانطور که میبینید در قسمت خواصیت تگ اگر تگ خواصیتی رو نداشته باشه مقدار

برگشتی False میباشد.

*در قسمت Depth ؛ اگر تگی در داخل روت اصلی باشد مقدار 1 رو بر مگردونه و اگریک تگ در داخل این تگ باشه پس مقدار 2 رو بر میگردونه و اگر خود روت باشه

مسلماً مقدار صفر 0 را بر میگردونه.

*شما میتوانید با استفاده از LocalName یک فیلتر قرار دهید که هر LocalName که مقداری در بر نگیرد نمایش ندهد.