آشنایی با XML (قسمت چهارم )

در این قسمت به تعریف یک نوع دیگر از خواننده های XML میپردازیم که من بیشتر از این نوع استفاده میکنم بجز موارد خواص. البته این مبحث زیاد جای بحث نداره به همین دلیل بسیار مختصر به شرح اون میپردازم.

 

XMLNodeReader

همین طور که از اسمش معلومه برای برسی XML بر اساس گره ها (Node)  طراحی شده. این Reader از DTD و XML Schema پشتیبانی نمیکند ولی تعریف های داخل DTD  رو میشناسه.

 

خوب طبق معمول با یک مثال این Reader رو تعریف میکنیم.که من فکر میکنم هیچ آموزشی نمیتونه مانند مثال به یک نفر کمک کنه پس ما هم... :

 

Imports System.Xml

 

Dim Reader As XMLNodeReader

Dim DOC As New XmlDocument

    DOC.Load("\Data\Setting.Xml")

    Reader = New XMLNodeReader(DOC)

    Do Until Reader.EOF

        Reader.Read()

        MsgBox("---")

        MsgBox("Depth: " & Reader.Depth)

        MsgBox("LocalName: " & Reader.LocalName)

        MsgBox("Attribute: " & Reader.ReadAttributeValue)

        MsgBox("Value: " & Reader.Value)

        MsgBox("---")

    Loop

 

همینطور که میبینید این Reader هم بسیار شبیه Reader قبلی است. ولی در Open کردن فایل کمی تفاوت دارد. مهمترین قسمت این قسمت طریقه بازشدن فایل بوسیله XMLNodeReader است چون بقیه قسمتهای NodeReader  و TextReader فرق چندانی با هم ندارد. ولی یک Object اضافه بر سازمان در این قسمت برای باز کردن فایل استفاده کردم. این Object بسیار قدرتمند است. من به شما سفارش میکنم اگر از XML به صورت ابتدایی استفاده میکنید از همین Reader استفاده کنید چون بسیار سریع تر و دقیقتر ( نه از نظر من حتی از نظر Microsoft) از TextReader است