غیر فعال كردن تغییر اندازه خودكار تصاویر

در برنامه Internet Explorer هنگامی كه یك عكس قابل نمایش در پنجره برنامه نباشد به طور خود كار اندازه اش تغییر داده می شود .
برای جلوگیری از این كار می توانید در منوی Tools روی Internet Options كلیك كنید . سپس در قسمت Advanced در اواسط پنجره Automatic image Resizing Enable را پیدا كنید و یا كلیك در كنار آن علامت آن را بردارید . با فشردن كلید OK تغییر اعمال می شوند .
شاید این كار خیلی هم لازم نباشد ولی دانستن آن بهتر از
ندانستن است