تغییر شكل نشانگر ماوس

اگر از شكل ماوس خود خسته شده اید می توانید آن را تغییر دهید .
برای این كار در Control Panel روی Mouse دوبار كلیك كنید و سپس وارد بخش Pointers شوید اگر د رحالت Category View در Control Panel هستید Appearance\and\Themes را انتخاب كنید و سپس Mouse Pointers را در زیر SeeAlso كلیك كنید در پایین Schemes از بین انتخاب های ممكن یكی را انتخاب كنید .
OK را فشار دهید تا تغییرات اعمال شوند و نشانگر ماوس به شكل جدید درآید .