گروه بندی پنجره های مشابه در XP

هنگامی كه تعداد زیادی پنجره مشابه مثلاً IE باز می كنید همه آنها در Taskbar ویندوز XP نمی بینید . ویمدوز به صورت خود كار برنامه های مشابه را گروه بندی می كند و فقط یك پنجره را در Taskbar به شما نشان می دهد كه با كلیك روی آن لیست پنجره ها نشان داده می شود وشما می توانید پنجره دلخواه را انتخاب كنبد اگر می خواهید پنجره ها به طور جداگانه نمایش داده شوند بر وری یك قسمت خالی از Taskbar كلیك راست كنید و Properties را انتخاب نمایید سپس در قسمت Properties Taskbar علامت كنار GroupSimiilar TaskbarButtons را بردارید .