گوگلی‌ها اول شدند

 

Lary Page و Sergey Brin بنیانگذاران موتور جستجوی گوگل كه هر دو سی و دو سال دارند، لقب Financial Times) FT را امسال به خود اختصاص دادند. این لقب به خاطر تلاش‌های آنان در طول 7 سال تأسیس این شركت و تأثیری كه شركت آنها در كاربرد اینترنت برای كاربران و دنیای تجارت و اقتصاد و همچنین فناوری داشته است به آنان داده شدگوگل توانست ارزش سهام در بازار بورس را به حدود 130 میلیارد دلار افزایش دهد و با سبقت گرفتن از شركت های بزرگی چون IBM با كمی فاصله از مایكروسافت و اینتل قرار گیرد.