Antispyware جدید مایكروسافت

 

Anti-Spyware جدید مایكروسافت ظاهراً باعث ایجاد دردسرهایی برای كاربران آنتی‌‌ویروس شركت Symantecیعنی Norton Antivirus شده است. مشكل به این صورت است كه Anti-Spyware مایكروسافت، آنتی‌ویروس نورتون را به عنوان یك برنامه سرقت Password شناسایی كرده و از كاربران می‌خواهد كه آن را از كامپیوتر خود پاك كنند. البته فقط یك قسمت از آنتی‌‌ویروس نورتون مدنظر مایكروسافت است و نه همه این برنامه، اما مشكل این‌جاست كه وقتی این بخش از آنتی‌‌ویروس نورتون پاك شود، برنامه به‌طور كامل خراب می‌شود و دیگر

نمی‌تواند از كامپیوتر كاربر محافظت كند. بعد از این كار، كاربر ناچار است برای پاك كردن كامل Norton و نصب دوباره آن وارد رجستری شده و قسمت‌های مختلفی از آن را پاك كند. البته هنوز شركت‌های مایكروسافت و

Norton به‌صورت رسمی صحبتی از این مسأله نكرده‌اند، اما مایكروسافت وعده داده است كه به زودی نسخه به روز شده آنتی-اسپای‌ور رایگان خود را ارائه خواهد كرد تا این مشكل حل شود.

 

آنتی اسپای ور جدید مایكروسافت ظاهرا باعث ایجاد دردسرهایی برای كاربران آنتی‌ویروس شركت سیمانتك یعنی نورتون شده است. مشكل به این صورت است كه آنتی اسپای‌ور مایكروسافت، آنتی‌ویروس نورتون را به عنوان یك برنامه سرقت پسورد...