كتاب الكترونیكی رایگان آموزش ویژوال بیسیك ۲۰۰۵ (چاپ مایكروسافت)

  

شرح:

این كتاب الكترونیكی رایگان که توسط انتشارات مایکروسافت منتشر شده است، زبان ویژوال بیسیك ۲۰۰۵ (VB.NET 2.0) را با زبانی ساده و موثر به برنامه‌نویسان آموزش می‌دهد. هر فصل کتاب به صورت یک فایل PDF‌قابل دانلود است.

 

نظر یادتنون نره