گوگل و سلامتی

 

ظاهراً اخبار گوگل پایان ندارد، گوگل اینجا، گوگل آنجا، گوگل همه‌جا! اگر كاربر اینترنت هستید، گوگل همه‌جا در خدمت شماست. آنها این‌بار به سراغ پزشكان و بیماران رفته‌اند. ظاهراً وضعیت آشفته بیمه سلامتی و خدمات پزشكی در آمریكا گوگلی‌ها را مجبور كرده است تا به نحوی به كمك مشكلات سیستم درمانی آمریكا بیایند. قرار است گوگل محصولی را ارائه كند كه به وسیله آن پزشكان، بیماران، داروخانه‌ها و مؤسسات خدمات درمانی بتوانند به راحتی و فارغ از مشكلات فعلی با هم ارتباط برقرار كنند. گوگل با چند شركت صاحب نام در این زمینه كه در حال حاضر این‌گونه خدمات را ارائه می‌كنند ملاقات كرده و پروژه عملاً در مرحله توسعه است، اما هیچ ضمانتی وجود ندارد كه این برنامه حتماً به مرحله اجرا نیز برسد.

قرار است این محصول جدید از شركت گوگل تمامی خدماتی كه بیماران لازم دارند، از مسائل مالی مربوط به هزینه‌های مختلف دارو و درمان گرفته تا یافتن پزشك مورد نظر و دسترسی به سابقه پزشكی را پوشش دهد. در این صورت گوگل می‌تواند به‌طور قابل توجهی به مسأله درمان و سلامتی كمك كند.

هرچند مسؤولان گوگل اعلام كرده‌اند كه این محصول به این زودی ارائه نخواهد شد، اما با توجه به ارائه سرویس گوگل كو آپ كه بخشی از آن به هلث مربوط می‌شود، می توان گفت كه گوگل در این امر بسیار مصمم به نظر می‌رسد.